What is WWOOF?

       ออกเสียงว่า “วูฟ” แต่ไม่ได้แปลว่า “หมาป่า” แต่เป็นอะไรที่อินเทรนด์สำหรับคนที่มองหาประสบการณ์ชีวิตติด ธรรมชาติ WWOOF ย่อมาจาก World Wide Opportunities on Organic Farms คือโครงการที่เปิดโอกาสให้ คนรักชีวิตวิถีธรรมชาติได้ไปทำงานในฟาร์มทั่วโลก แลกกับที่พักและอาหาร แถมยังเป็นการท่องเที่ยวแบบ ประหยัด เรียกได้ว่าทั้งได้รู้จักสถานที่เที่ยวแนวใหม่ รู้จักวัฒนธรรมใหม่ รู้จักเพื่อนใหม่ ที่สำคัญได้รู้จักวิถีเกษตร อินทรีย์ หรือออร์แกนิค

       WWOOF จะแบ่งเป็น 2 ฝั่งคือ Host ที่จะเป็นฝ่ายให้ที่พัก อาหาร โดยแลกเปลี่ยนกับการทำงานให้ของฝ่าย WWOOFer (วูฟเฟอร์) ซึ่งการมา WWOOF นั้น WWOOFer ต้องสมัครเป็นสมาชิกองค์กร WWOOF ของประเทศ ที่ต้องการไป ในกรณีประเทศไทย คือ WWOOF Thailand หลังจากนั้นก็ทำการเลือกโฮสต์ (Host) เพื่อไปทำงาน ในฟาร์มแลกกับที่พักและอาหารฟรี ไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน WWOOF มีโครงการอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย รวมถึงไทย ส่วนในไทยนั้นเป็นลักษณะ WWOOF independent ไม่มีองค์กรประจำ และ Host ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ซึ่งมีทั้งสวนขนาดเล็ก ไปจนถึงฟาร์มออร์แกนิคครบวงจร

       สำหรับ WWOOFer ที่มา WWOOF ในไทย จะได้ทำงานที่หลากหลายเหมือนกับที่ Host ทำในชีวิตประจำวัน โดยทั่วไปจะอยู่ที่วันละ 4-6 ชั่วโมง ซึ่งมีทั้งหว่านเมล็ดพันธุ์ ทำปุ๋ยหมัก ทำสวน เพาะปลูก ตัดฟืน กำจัดวัชพืช เก็บเกี่ยวใส่บรรจุภัณฑ์ รีดน้ำวัว ให้อาหารสัตว์ ล้อมรั้ว ทำอิฐ เป็นต้น และระยะเวลาที่จะอยู่กับ Host ขึ้นอยู่กับ การตกลงกันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งส่วนมากจะอยู่ระหว่าง 1-2 สัปดาห์ หรือบางกรณีจะนานถึง 6 เดือน ในหลายๆ ครั้งที่ WWOOFer จะได้รับประสบการณ์ที่ดีมากกว่าการได้ทำงานในฟาร์ม เพราะอาจจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับศิลปะ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนไทย การแกะสลักผลไม้ การทำยาสมุนไพร การนั่งสมาธิ เป็นต้น ยิ่งไป กว่านั้น Host ในโครงการ WWOOF ล้วนแต่เป็นชาวเกษตรออร์แกนิค ดังนั้นความรู้ที่ทาง WWOOFer ชาวต่างชาติจะได้รับอย่างแน่นอนก็คือองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ อาทิ การบำรุงดิน การจัดการน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การเก็บ กักน้ำ

      WWOOF จึงเป็นการร่วมมือกันสร้างและรักษาธรรมชาติผ่านการให้และรับของคนที่รักในชีวิตออร์แกนิคอย่าง แท้จริง นอกจากนี้ สิ่งที่ทั้ง Host และ WWOOFer จะได้ก็คือมิตรภาพอันดีระหว่างคนที่มีวัฒนธรรม เชื้อชาติ ที่แตกต่างกัน

 

แชร์บทความนี้Share on Facebook901Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Related posts