Organic & Natural EXPO 2017 สำคัญยังไง

       ภาคเกษตรอินทรีย์ เป็นภาคเกษตรที่เติบโตเร็วที่สุดของภาคอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก จากรายงานสภาพการณ์เกษตรอินทรีย์โลก (The World of Organic Agriculture 2015) ระบุว่า สำหรับมูลค่าสินค้าอินทรีย์ในตลาดโลก ปี 2556 มีมูลค่ารวมสูงถึง 2 ล้านล้านบาท (และเติบโตขึ้นเป็น 2.78 ล้านล้านบาท ในปี 2558)

       โดยประเทศที่มี ส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกา สัดส่วน ร้อยละ 43 รองลงมาคือสหภาพยุโรป ร้อยละ 40 และ ตามมาด้วย จีน ร้อยละ 4 แคนาดา ร้อยละ 4 สวิสเซอร์แลนด์ ร้อยละ 3 ญี่ปุ่นร้อยละ 2 และตลาดอื่นๆ ร้อยละ 4

       ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผักผลไม้เมืองร้อนรายหลักให้กับโลกมาโดยตลอด และเป็นแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์ ที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลาดสินค้าอินทรีย์ไทยก็ยังอยู่ในวงจำกัดและยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดสินค้าอินทรีย์ในประเทศอื่นๆ

       กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์มาโดยตลอด ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญในการสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภคให้เห็นถึงความสำคัญในการบริโภคเพื่อสุขภาพ และ เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการค้า ขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์    กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในจึงได้ กำหนดจัดงาน “Organic & Natural Expo” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2554 เพื่อเป็นงานแสดงสินค้าอินทรีย์/ธรรมชาติ รวมถึงบริการอินทรีย์/ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อรวบรวมผู้ผลิต ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและ บริการอินทรีย์/ธรรมชาติอย่างครบวงจร รวมทั้งขยายตลาดผู้บริโภคสินค้าและบริการอินทรีย์ ตลอดจนสร้าง ความรู้ความเข้าใจในสินค้าอินทรีย์ให้แก่ประชาชนในวงกว้างยิ่งขึ้น

       ในปีนี้ งาน Organic & Natural Expo 2017 หรือ ONE 2017 จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ASEAN : Home of Organic” ที่ต้องการยกระดับการจัดงานอินทรีย์ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติ นอกจากนี้ งานครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่จะผลักดันให้เกิดการจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์อาเซียน โดยทางกระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้ประกอบการอินทรีย์ของประเทศในภูมิภาคนี้เข้าร่วมการประชุม และการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับทางผู้ประกอบการอินทรีย์ชาวไทย รวมทั้งออกบูธแสดงและจำหน่าย สินค้าจากกลุ่มอาเซียน”

       กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการให้มีความหลากหลายและมีไอเดียที่ต่อยอดเป็น นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการอินทรีย์/ธรรมชาติ สามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้ โดยผู้ประกอบการที่ร่วมงานไม่น้อยกว่า 200 ราย ล้วนแต่เป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานด้านเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับสากลและในประเทศ  รวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับสินค้าธรรมชาติ ภายใน งานยังมีการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) จากผู้ประกอบการอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ และบูธแสดง และจำหน่ายสินค้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งชาวไทยและต่างชาติราว 400 คน  และเชื่อว่าภายในงานจะสามารถสร้างมูลค่าการจำหน่ายสินค้าได้ไม่ต่ำกว่า 32 ล้านบาท  และเปิดโอกาสทางการค้าและการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปตลาดในภูมิภาคและทั่วโลกได้อีกมาก

      นอกจากนี้ กรมการค้าภายในยังคาดหวังให้ผู้เข้าชมงานได้รับความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ที่ลึกซึ้งมากขึ้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างสินค้าอินทรีย์และสินค้าทั่วไป ที่เป็นหัวใจหลักในการ เลือกใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งถือเป็นสัญญาณของกระแสความตื่นตัวและสนใจสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อภาพรวมของทิศทางการเติบโตของสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคตของประเทศไทย

       งาน Organic & Natural Expo 2017 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1 – 3 และห้องบอลรูม สำหรับผู้สนใจ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทาง www.organicnaturalexpo.com, Facebook: Organic & Natural Expo, หรือโทร 02-507-5722-23

 

แชร์บทความนี้Share on Facebook1kTweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Related posts