สินค้าออร์แกนิคชื่อดังแต่ละภาคของไทย

       เทรนด์รักสุขภาพกำลังมาแรงอย่างต่อเนื่อง เพราะในยุคที่ผู้บริโภคถูกล้อมไปด้วยพิษภัยจากสารเคมี ทั้งจาก อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ล้วนซ่อนความเสี่ยงต่อการเกิดสารพัดโรค ทำให้ทุกวันนี้คนเราหันมาตื่นตัวเรื่องของ การดูแลสุขภาพกันมากขึ้น โดยทางเลือกที่ดีที่สุดในการบริโภคอุปโภคสินค้าที่ไม่มีพิษภัยต่อสุขภาพ ต้องยกให้ สินค้าออร์แกนิค ซึ่งในทุกภาคของไทยล้วนแต่มีของดีออร์แกนิคพร้อมให้กับทุกคนที่ห่วงใยสุขภาพ มาดูกันว่าสินค้าออร์แกนิคชื่อดังประจำภาคมีอะไรกันบ้าง

ภาคเหนือ
       ในประเทศไทยมีพื้นที่การปลูกชาทั้งหมดกว่า 7 หมื่นไร่ โดยพื้นที่ปลูกชาอินทรีย์สำคัญของไทยส่วนใหญ่ อยู่ในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ ตาก และแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากตลาดต่างประเทศ เช่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา มีความต้องการนำเข้าชาอินทรีย์ ทำให้ผู้ผลิตชาเพื่อการส่งออกต้องเร่งปรับตัวเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าและสามารถแข่งขันได้ ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์มีโครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดชาอินทรีย์ ร่วมกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จ.น่าน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังตลาดโลก สร้างรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 26,000 ล้านบาท โดยข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะต้นทุนต่ำ ราคาขายดี คุณภาพเยี่ยม เนื่องจากเป็นข้าวเจ้าและธัญพืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย เป็นข้าวไทยสายพันธุ์แท้ดั้งเดิมพันธุ์เดียวในโลก ไม่มีการตัดต่อยีนส์ใดๆ เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และเป็นข้าวที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลก แม้ว่าหลายประเทศได้พยายามปลูกข้าวสายพันธุ์นี้ แต่ไม่มีประเทศใดสามารถปลูกได้คุณภาพดีเท่ากับปลูกในประเทศไทย แหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่สำคัญของไทยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มหาสารคาม และภาคเหนือบางส่วน เช่น เพชรบูรณ์ พะเยา เชียงราย โดยตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มีมูลค่าสูงอันดับหนึ่งคือตลาดสหภาพยุโรป

ภาคกลาง
       ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและและผู้ส่งออกพืชผลทางการเกษตรหลากหลายประเภทที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ให้การตอบรับ โดยเฉพาะผักและผลไม้ไทย ได้รับความนิยมทั้งในตลาดเอเชีย สหภาพยุโรป และอเมริกาเหนือ สำหรับสินค้าผักและผลไม้อินทรีย์ไทยนั้น มีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมากในตลาดต่างประเทศ เมื่อเทียบกับ การเติบโตของตลาดสินค้าอาหารอินทรีย์ในสหภาพยุโรปที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี

       แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้อินทรีย์ที่ สำคัญ ได้แก่ จ.นครปฐม จันทบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สำหรับพืชผักผลไม้อินทรีย์ที่มีสัดส่วนการส่งออกมาก คือ หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน ผักตระกูลสลัด กล้วยหอม สับปะรด มะม่วง เงาะ มังคุด ทุเรียน ลิ้นจี่ ขนุน เครื่องเทศและสมุนไพรต่างๆ ส่วนผลไม้อินทรีย์แปรรูปที่ส่งออก อาทิ ผลไม้แห้ง น้ำผลไม้ และผลไม้กระป๋อง

ภาคใต้
       ภาคใต้ของไทยมีความโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งโรงแรม ร้านอาหาร สปา โดยเฉพาะในแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อาทิ ภูเก็ต พังงา สุราษฏร์ธานี (เกาะสมุยและเกาะพงัน) ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึง ความสำคัญและริเริ่มที่จะทำตลาดบริการเกษตรอินทรีย์ ทั้งในด้านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ เมนูอาหาร รวมถึงการจัดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างธุรกิจบริการเกษตรอินทรีย์ในภาคใต้ที่น่าสนใจ อาทิ โรงแรมสรีสมุย รีสอร์ท เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี เป็นรีสอร์ทเกษตรอินทรีย์แห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Eco-Social จาก BioAgricert ประเทศอิตาลี ภายใต้แนวคิดการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม และทรัพยากรในท้องถิ่นนั้นๆ

       โดยการเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดการใช้พลังงานได้มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน นอกจากนี้ ร้านอาหารภายในรีสอร์ทเลือกใช้วัตถุดิบที่มาจากการผลิตด้วยเกษตรอินทรีย์บนเกาะสมุย ทั้งยังจะขยายพื้นที่สำหรับการเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลิตวัตถุดิบให้กับร้านอาหารอินทรีย์ของรีสอร์ทโดยตรงด้วย

       ขณะที่โรงแรมในเครือซิกส์เซนส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ทั้งที่ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี ล้วนแต่มีนโยบายในการดำเนินงานแบบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน (Environmental and Social Sustainability) การปลูกผักอินทรีย์ การใช้ผลิตภัณฑ์ และอาหารออร์แกนิค การสนับสนุนสินค้าจากท้องถิ่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ อาทิ การทำปุ๋ยหมักจาก เศษอาหารและเศษใบไม้กิ่งไม้ การนำน้ำเสียมาบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง

แชร์บทความนี้Share on Facebook561Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Related posts