มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าไทยมีอะไรบ้าง

        องค์กรที่รับรองหน่วยตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Accredited Certification Bodies : AB) จะเป็นผู้ที่กำหนดมาตรฐานขึ้น โดยอาจจะเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Certification Body : CB) ด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานที่ตนเองกำหนดก็ได้ แต่ CB อื่น ๆ ต้องได้รับการรับรองจาก AB เสียก่อนว่า CB นั้นสามารถตรวจสอบตามมาตรฐานที่ AB กำหนดได้

แชร์บทความนี้Share on Facebook1.1kTweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Related posts